Úvod » Informace

I.

Cestovní agentura AQUA TOUR -Ivana Valová je autorizovaným prodejcem zájezdů cestovních kanceláří (dále jen CK) se kterými má uzavřenou smlouvu o prodeji zájezdů.Všechny cestovní kanceláře se kterými spolupracujeme jsou pojištěny dle zákona č. 159/1999 Sb.

 

II. Objednáni zájezdu

CA v okamžiku objednání zájezdu zákazníkem musí ověřit obsazenost zájezdu, provede rezervaci a obratem informuje klienta, pokud není rezervace možná /zájezd je obsazen/, dohodne se CA s klientem na dalším postupu. Pokud je rezervace úspěšná po dohodě s klientem zašle CA e-mailem, nebo faxem cestovní smlouvu, kterou zákazník vyplní a do dohodnuté doby ji zašle podepsanou zpět do CA. Cestovní smlouva se stává závaznou v okamžiku zaplacení zálohy.

 

III. Úhrada zájezdu

Jelikož o zájezdy LAST MINUTE je velký zájem úhrada musí být provedena v plné výši na účet CA, nebo po dohodě na účet dané CK. Pokud by došlo k nepotvrzení dané rezervace /což je ve výjimečných případech/, má klient nárok na okamžité vrácení uhrazené částky, nemá nárok na náhradu škody .U běžných zájezdů je záloha hrazena ve výši 50% ceny zájezdu, doplatek musí být uhrazen měsíc před termínem nástupu.

 

IV. Všeobecné podmínky

Zákazník při podpisu cestovní smlouvy podepisuje i všeobecné podmínky CK, která zájezd pořádá. Veškeré další změny, storna, reklamace se řídí podmínkami CK. Reklamace zákazník podá písemnou formou přímo na adresu CK. CA není zodpovědná za případné změny, které provede CK.

 

V. Pokyny k zájezdům

Veškeré potřebné doklady obdrží zákazník od CA nebo CK, pokyny jsou posílány faxem, e-mailem, nebo poštou. Letenky mohou být předány na letišti. Pokyny jsou posílány asi l týden před nástupem na dovolenou.

 

VI. Odmítnutí zákazníka

CA si vyhrazuje právo odmítnout zákazníka, pokud posílá nepřesné informace, nesprávně vyplněné objednávky, nezaplatí zálohu, nezašle podepsanou a řádně vyplněnou cestovní smlouvu.

 

VII. Souhlas zákazníka se zpracováním osobních údajů

Zákazník podepsáním cestovní smlouvy souhlasí se zpracováním svých osobních údajů CK a CA dle zákona č.l01/2000Sb. Poskytované údaje mohou být zpřístupněny pouze CK a CA. Dále zákazník prohlašuje podpisem cestovní smlouvy, že dává souhlas ve smyslu paragrafu 5 odst.2 zák.č.101/2000 Sb., rovněž i jménem všech osob uvedených na této smlouvě.

 

Hezkou a ničím nerušenou dovolenou !!!!


Kontakt

Cestovní agentura
AQUA TOUR
Ivana Valová
Svatoplukova 19
796 01 Prostějov
+420 602 515 228
+420 603 710 601

INFORMUJEME


Dne 8.9.2009 jsme pro vás spustili nové www stránky. Nyní máte možnost najít si ten nejlepší zájezd z naší nabídky.

DOPORUČUJEME

Penzion Uí veverek

 Penzion U tří veverek


Parkování Letiště Praha.

Parkování u letiště Praha